Jordprodukter

 

Matjord från Alwex
Matjord
 Matjord
Sorterad matjord eller anläggningsjord är en sorterad jord som används till markfyllnad och som utfyllnad och anläggning av tomtmark. Vår matjord är varken gödslad eller kalkad, så det får man tillsätta själv utifrån rådande förutsättningar.
Dressjord från Alwex
Dressjord
Dressjord

Dressjord är en fint siktad 0/5 mm gödslad jord som används till att toppdressa gräsmattan med. Används mycket på golf- och fotbollsplaner, och med fördel även på villagräsmattan där du vill ha en jämn och fin yta på din gräsmatta.

Genom att använda dressjord istället för dressand så tillför man mullämnen till ytskiktet på gräsmattan, vilket är bra på magra jordar och tomter där gräsmattan har en tendens att lätt torka ut på sommaren.

Alwexmull från Alwex
Alwexmull

Alwexmull

Alwexmull är vår egna, speciellt framtagna planteringsjord.

Alwexmullen är både grundgödslad med vår egna trädgårdskompost och innehåller en stor del mullhaltiga ämnen. Används med fördel till planteringar av träd, buskar och häckar. Jorden är analyserad och näringsprotokoll finns att tillgå.

Fyllnadsjord, sorterad från Alwex
Fyllnadsjord, sorterad
Fyllnadsjord, rå-jord. 

Fyllnadsjord är en grövre osorterad jord som används till markfyllnad och som utfyllnad av tomtmark under matjordslagret. Fyllnadsjord kan innehålla en liten del övrigt material, som till exempel bitar av rötter, glas osv. Fyllnadsjord används även till uppbyggnad av vallar etc.

Barkmull från Alwex
Barkmull
Barkmull
Barkmull är komposterad bark, ca 0/20 mm.

Barkmull används till jordförbättring om man vill öka mullhalten i jorden. Barkmull är speciellt bra till tyngre jordar där man vill få en lättare jord som är enklare att arbeta i.

Täckbark från Alwex
Täckbark
Täckbark
Täckbark är naturlig, okomposterad bark, ca 20/40 mm.
Täckbark används som namnet antyder till täckning av öppen jord under buskar och träd, i rabatter osv. Till jordförbättring skall man använda barkmull. Täckbark ger ett effektivt skydd mot rot-ogräs och förhindrar till viss del kyla att tränga ner i jorden samt håller kvar fukt i jorden till viss del. Lägg på gärna minst 10 cm på våren och på hösten kan man lägga på lite till kring känsliga växter.
Avharp 0/200 från Alwex
Avharp 0/200

Avharp 0/200
Avharp 0/200 är ett stenmaterial som vi får fram vid annan jordtillverkning. Avharp består till 95% av sten i olika storlekar och används till markfyllnad där man önskar en hög bärighet till låg kostnad och där dränering inte är av största vikt. Avharp kan innehålla en liten del övrigt material, som till exempel bitar av rötter, glas osv.