Dotterbolag och affärsområde

 

Tillsammans med våra kunder arbetar vi för att effektivisera samarbetet och hitta lösningar för att förbättra rutiner och flöden. För att du ska få bästa möjliga service har vi valt att organisera oss i fem olika affärsområden – där vi samlat specialistkunskap och en unik branscherfarenhet inom respektive verksamheter.

 

Fjärr Industriprodukter, kyldiskar, råvaror, virke & spånskivor är bara några av de produkter vi transporterar över hela landet.

 

Transport & Terminal erbjuder ett unikt distributionsnät och några av Sveriges största producenter och livsmedelskedjor använder idag våra tjänster.  Men med skräddarsydda lösningar tar vi även hand om mindre och lokala transporter.

 

Lager & Logistik har drygt 80 000 kvm toppmodern lageryta, förlagd på fyra olika orter i södra Sverige.  Vårt huvudlager i Räppe utanför Växjö har över 55 000 kvm med kapaciteter för kylda och frysta varor – och kolonial – på samma ställe.

 

Mark & Anläggning har ett brett utbud av transport- och maskintjänster inom bygg & anläggningsbranschen. Vi utför bland annat grus-, asfalt- och betongtransporter både lokalt och regionalt. Via egna anläggningar erbjuder vi också en stor variation av markmaterial.

 

Miljö & Återvinning levererar specialtransporter som innefattar container och avfall, farligt gods, gas eller andra, liknande leveranser med höga säkerhetskrav. Vi erbjuder även återvinning, förbränning och deponi i egna anläggningar.