Grusprodukter 

 

Gjutgrus från Alwex

Gjutgrus

Gjutgrus

Gjutgrus är ett sorterat grus 0/8 mm med avvägd siktkurva speciellt framtagen till betongtillverkning. Gjutgrus innehåller ingen humusförorening.

Mursand (fogsand) från Alwex

 Mursand (fogsand)

Mursand (fogsand)

Mursand är en fint siktad natursand 0/4 mm.

Mursand används bland annat till att blanda med cement och vatten till mur- och putsbruk.

Infiltrationsgrus från Alwex
Infiltrationsgrus

Infiltrationsgrus

Infiltrationsgrus är ett sorterat grus 0/8 mm med avvägd siktkurva speciellt framtagen till infiltrationer vid anläggning av avlopp.

Rörgravsgrus (sättsand) från Alwex
Rörgravsgrus (sättsand)

Rörgravsgrus (sättsand)

Rörgravsgrus 0/8 är ett sorterat grus 0/8 mm som bland annat används till kringfyllnad runt ledningar och rör.

Dressand från Alwex
Dressand

Dressand

Dressand är en fint siktad 0,2/2 mm sand.

Dressand är ett material som används till att toppdressa gräsmattan med. Man får ett ytskikt på gräsmattan som är dränerat och gräsrötterna kommer åt syret i luften. Används mycket på golf- och fotbollsplaner, och med fördel även på villagräsmattan om du har en tyngre eller kompakt jord på din tomt.

Gungsand (EU-godkänd) från Alwex
Gungsand (EU-godkänd)

Dressand/Gungsand (EU-godkänd)

Gungsand är en fint siktad 0,2/2 mm sand.

Gungsand används under gungor och klätterställningar då den har en dämpande förmåga vid fall. Denna sand är ej bakbar och kan därför inte användas till sandlådor där man vill ha bakbar sand.

Sandlådesand från Alwex
Sandlådesand

Sandlådesand

Sandlådesand är en fint siktad natursand 0/4 mm.

Sandlådesand är bakbar, och används som namnet antyder till sandlådor. Däremot skall man inte använda sandlådesand under gungor eller klätterställningar, utan där använder man en dämpande sand, typ gungsand.

Sandningssand från Alwex
Sandningssand

Sandningssand

Sandningssand 0/8 är en sorterad sand 0/8 mm som används till halkbekämpning.

Finns även som saltinblandad för att förhindra frysning och tjälklumpar.

Fyllnadsgrus (osorterat) från Alwex
Fyllnadsgrus (osorterat)

Fyllnadsgrus (osorterat)

Osorterat fyllnadsgrus är precis som det låter en osorterad grusprodukt tagen direkt ur grustäkten.

Fyllnadsgrus används till markfyllnad där man önskar ett dränerat lager grus, exempelvis under altaner etc

Morän från Alwex
Morän

 

Morän

Morän är ett osorterad material som används till markfyllnad.