Miljötransporter & Återvinning


Med miljö- och kvalitetscertifieringar och alla tillstånd som krävs för avfall- och miljötransporter, kan vi lösa och hantera även dina mest komplicerade specialtransporter. Viss typ av gods kan vi också frakta till egna stationer för återvinning, förbränning eller deponi.

Inom affärsområdet Miljö & Återvinning tar vi hand om de viktiga specialtransporterna som hanterar avfall, farligt gods och containrar. Transporterna av avfall och restprodukter körs för återvinning, förbränning eller deponi. Verksamheten är naturligtvis miljö- och kvalitetscertifierad (ISO 14001 respektive ISO 9001), och vi har de tillstånd som krävs för avfall- och miljötransporter.

Genom våra egna återvinningsanläggningar i Växjö och Alvesta kan vi erbjuda våra kunder att ta emot och återvinna en mängd avfall och material, exempelvis bygg- och schaktmaterial. Ett samarbete med andra aktörer gör att även papper, plast, trä och metall kan hanteras.

Många av våra kunder utnyttjar också vår uthyrning av vipp- och liftdumperscontainers, lastväxlarflak och plastkärl av olika storlekar.

 

Alwex ligger i framkant i miljöfrågor genom att vi helt enkelt är ett av de bästa alternativen för miljön. Vårt arbete fokuserar inte bara på att utföra säkra transporter, utan också att minimera användningen av fossila bränslen och de utsläpp som detta medför, främst fossil koldioxid. Vi kan påverka detta genom val av bränsle, transportslag och planering av transportupplägg.

 

Som kund kan du känna dig trygg med transportledningen. Här finns erfarenheten, kunskapen och viljan att alltid lösa dina transportbehov, oavsett om det är komplicerade och farliga avfall som ska hanteras.