Mark & Anläggning


Mark & Anläggning


En skopa grus eller ett tungt lyft? Kanske har du inte bara behov av lager och logistik?
Alwex Mark & Anläggning är en helhetsleverantör av 
markmaterial, betong, transporter samt olika kran- och maskintjänster.

Genom ett brett utbud av transport- och maskintjänster inom anläggningsområdet utför vi bland annat grus-, asfalt- och betongstransporter både lokalt och regionalt. Med våra kranbilar utför vi också uppdrag över hela södra Sverige. Vår specialkompetens inom området gör oss också till en ansvarsfull leverantör till mark- och anläggningsbranschen.


För oss är det viktigt att kunna leverera kompletta lösningar till våra kunder, och inom affärsområdet tar vi inte bara ansvar för transporterna utan erbjuder även markmaterial. Vi har egna anläggningar och täkter som säkerställer våra leveranser av en stor variation markmaterial för olika ändamål.

 

Vi tillhandahåller allt från grövre fyllnadsmaterial och återvunnet betong till diverse dekorationsmaterial. Inom vår verksamhet ryms även tillverkning av betong av olika sorter enligt de krav och önskemål som våra kunder har. På vår egen fabrik i Växjö produceras årligen
17 000 m³ fabriksbetong.


Att erbjuda en helhet där vi levererar allt från markmaterial som grus och jord, till transporttjänster, anläggningsmaskiner, kranbilstjänster och betong, ser vi som en av de verkliga styrkorna med vår verksamhet. 

 
Mailbokning
Vi på Alwex Mark & Anläggning mottar vi gärna bokning och beställning via epostadressen bokning.mark&anlaggning@alwex.se