Fjärrtransporter

 
Våra transporter sker idag över hela Sverige med delpartier & hellaster. Våra mer frekventa uppdrag består av industriprodukter, kyldiskar, råvaror, virke & spånskivor. En betydande  del av volymen utgår från vår intermodala terminal i Alvesta där gods lastas om från järnväg till för slutdistribution med lastbil ut till kund. 
Vi besitter möjligheten att hantera både stora volymer, farligt gods, långa avstånd & flexibla upplägg som passar dig som kund.

Mats Björklund för att diskutera era transportbehov

Mats Björklund
Telefon: 0470-72 71 70
E-post: mats.bjorklund@alwex.se