Alwex tillsätter ny AO-chef


Med start den 19/8 tillträder Kent Svangren som ny affärsområdeschef för Alwex affärsområde Transport och Distribution.
I samband med detta innebär det att Jan Alexandersson således avslutar sin tjänst hos Alwex.